SYSTEM GASTRONOMICZNY DLA HOTELI I RESTAURACJI

 

Poniżej przedstawiamy jedynie wybrane funkcje systemu 4Rest.

W celu poznania pełnej funkcjonalności skontaktuj się z nami pod nr tel. 25 787 36 89
lub bezpośrednio w Salonie Komputerowym EDCOM - autoryzowany dystrybutor instalator programu 4Rest

 


Praca kelnerskaFunkcje "biurowe"Obsługa magazynów:Funkcje finansowe


Wybrane funkcje programu 4Rest

Funkcje POS - praca kelnerska:

 • obsługa ekranów dotykowych,

 • obsługa palmtopów (dowolnych posiadających system Windows Mobile lub Windows CE),

 • wiele punktów sprzedaży,

 • łatwa i przejrzysta obsługa,

 • obsługa dowolnej liczby drukarek kuchennych (system sam rozdziela wydruk pozycji z jednego rachunku na poszczególne drukarki, potwierdzanie storna wydrukiem, wydruki kontrolne, itp),

 • wydruki rachunków wstępnych (dowolnie definiowane z możliwością umieszczenia grafiki),

 • przyporządkowanie zdjęć lub dowolnej grafiki do poszczególnych przycisków na ekranie,

 • rozbudowany system uprawnień dla kelnerów,

 • logowanie przy pomocy kart magnetycznych lub zbliżeniowych,

 • możliwość nadawania własnych nazw poszczególnym rachunkom lub nazwy nadawane automatycznie,

 • graficzna prezentacja sali (automatyczne przyporządkowanie rachunku do stolika),

 • obsługa dowolnej ilości rachunków dla każdego kelnera,

 • system autoryzacji niektórych funkcji przez managera (nadawane uprawnieniami),

 • grupowa obsługa rachunku,

 • łączenie i dzielenie rachunków,

 • możliwość stornowania pozycji w zależności od nadanych uprawnień,

 • rozbudowany system rabatowania (karty rabatowe dowolnie definiowane, rabaty kwotowe i procentowe, rabat dla wybranych pozycji, itp),

 • zmiana kolejności bonowania (technologia drag&drop - przesuwaj dowolnie palcem dany produkt po rachunku w górę i w dół)

 • atrybuty produktów (np. bardziej wysmażony, mniej wysmażony), w tym również atrybuty ilościowe,

 • obsługa: zestawów alternatywnych (np. frytki lub ryż lub ziemniaki, cola lub fanta lub sprite), kompozycji produktów z wyborem z listy oraz kompozycji z wyborem z grup (np. pizza z wymiennymi składnikami, dzielona na części, itd.)

 • obsługa klientów telefonicznych: zapis dzwoniących klientów umożliwiający wydruk zlecenia dla kierowców z danymi klienta, późniejsze wyszukanie klienta po numerze telefonu lub nazwie, wyszukanie adresu klienta na mapie (z wykorzystaniem popularnych serwisów internetowych), przypisanie kierowcy do konkretnego zlecenia, itd.

 • rozliczenia kelnerskie, wydruk rozliczenia zmiany,

 • definiowane własne raporty kelnerskie,

 • obsługa rezerwacji stolików (z możliwością wstępnej rezerwacji menu + możliwość automatycznego utworzenia rachunku kelnerskiego na podstawie rezerwacji),

 • pełna rejestracja historii rachunku,
 • drukowanie faktur VAT oraz możliwość zamiany paragonów na faktury.

 

Funkcje "biurowe"

 • łatwe i naturalne przeglądanie i edytowanie towarów, receptur i produktów (rezygnacja z kodów, operacje jedynie na nazwach - najbardziej naturalne z możliwych, zastosowanie technologii drag&drop np .przy przesuwaniu towarów pomiędzy poszczególnymi grupami),

 • rozbudowane definiowanie uprawnień użytkowników,

 • tworzenie receptur na zasadzie przeciągania myszą odpowiednich składników,

 • definiowanie receptur dla dowolnej ilości porcji (możliwość zmiany ilości porcji w trakcie tworzenia receptur),

 • obliczanie kosztu receptury na bieżąco w trakcie jej tworzenia w/g średniej ceny magazynowej składników lub w/g ostatnich cen przyjęcia na magazyn,

 • definiowalne wszystkie listy słownikowe,

 • dowolnie definiowalne przeliczniki jednostek miary,

 • szybki dostęp do raportów i wykresów (np. historia obrotu towarem, stan magazynowy na dowolny dzień wstecz, raport godzinowy sprzedaży)

 • dowolne wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych,

 • moduł kalkulacji kosztów (doskonałe narzędzie do planowania większych imprez z możliwością zapisania w zewnętrznym pliku danej kalkulacji, automatyczne przygotowanie listy zakupów, itp),

 • automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych i poziomów ostrzegawczych,

 • bezpośredni pogląd rachunków kelnerskich (wraz z ich pełną historią)

 • dostęp do rozliczeń kelnerskich, analizy rozliczeń,

 • możliwość śledzenia dowolnych połączeń (np. towar->receptury w których występuje->rachunki na których został sprzedany->szczegóły rachunku->szczegóły operacji magazynowej itp.),

 • dowolnie definiowane raporty i wydruki, w tym wykresy,

 • współpraca z systemem hotelowym HotelOnLine,

 • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • rozbudowane definiowanie promocji i rabatów
 • obsługa sieci lokali dzięki możliwości synchronizacji baz danych na poziomie klientów, definicji surowców, receptur, produktów, promocji, itd.

 

Obsługa magazynów:

 • rozliczanie magazynów on-line,

 • dowolna definiowana struktura magazynów,

 • definiowane rodzaje operacji magazynowych,

 • łatwe wprowadzanie dokumentów przyjęć PZ (z wykorzystaniem naturalnych przeliczników jednostek miary i zawartości opakowań),

 • obsługa dostawców,

 • przeglądanie dokumentów magazynowych w dowolnym przekroju (łączenie, grupowanie, filtrowanie danych),

 • eksport danych do plików *.xls, *.pdf, *.html, *.txt,

 • inwentaryzacje + wydruki arkuszy spisów z natury,

 • dowolne wydruki i raporty łącznie z wykresami,

 • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,

 

Funkcje finansowe:

 • obsługa paragonów z terminala kelnerskiego i części "biurowej",

 • obsługa faktur VAT z terminala kelnerskiego i części "biurowej" (możliwość automatycznego łączenia pozycji rachunku według stawek VAT i fakturowania "usług gastronomicznych",

 • faktury korekty,

 • zamiana paragonu na fakturę,

 • obsługa faktur zaliczkowych,

 • analizy sprzedaży w/g dowolnych danych,

 • rejestr VAT,

 • dokumenty KP/KW,

 • kalkulator odsetek (definiowalna stawka odsetek),

 • możliwość generowania danych do systemu księgowego,

 i wiele, wiele innych przydatnych funkcji

 

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania 4Rest
- skontaktuj się z nami - zorganizujemy dla Ciebie prezentację systemu: sklep1@edcom.com.pl

 

EDCOM - autoryzowany dystrybutor instalator programu 4Rest: www.edcom.com.pl