Program dedykowany dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie w dowolnej skali
od samodzielnych gabinetów po duże przychodnie.
Z założenia program nie wspiera funkcji związanych z NFZ.

 

Program pracuje w środowisku Windows od XP wzwyż do 7 włącznie.

Główne cech programu:

 • wspólna dla wszystkich gabinetów kartoteka pacjentów z opcja szybkiego wyszukiwania oraz filtrowania listy.
 • kreator wizyt, podgląd wizyt poprzednich, wystawianie recept na podstawie wcześniej wystawionych lub leków stałych
 • specjalizowany panel dla okulistów oraz edycji szczęki dla stomatologów
 • wsparcie słownikami leków, norm laboratoryjnych, ICD10, cennikiem usług
 • podręczny harmonogram wizyt (bardziej rozbudowana wersja harmonogramu znajduje się w module Rejestracja)
 • wydruk dokumentacji medycznej (karta informacyjna, wyniki badań, skierowania, zaświadczenia, medycyna pracy, itp.)
 • przeglądanie zdjęć pobieranych wprost ze skanera lub wczytywanych z plików graficznych png, jpg, jpeg, mp, ico, emf, wmf
 • ewidencja faktur dla pacjenta, rejestr paragonów fiskalnych
 • rejestr dochodów i kosztów
 • raporty wystawionych recept, kart informacyjnych

 

 • Liczba gabinetów.............................. Standardowo 2, technicznie bez ograniczeń

 • Liczba pacjentów.............................. 1 milion w kartotece, 1 milion w archiwum

 • Liczba wizyt..................................... 99 milionów dla całej bazy

 • Liczba pozycji katalogu leków............ 999 999, otwarty do edycji

 • Liczba pozycji kat.norm lab. ............. bez ograniczeń, otwarty do edycji

 • Klasyfikacja ICD-10.......................... dostarczana w pełnej postaci, otwarta do edycji

 • Liczba zabiegów, wyników badań...... bez ograniczeń, dla każdej wizyty

 • Liczba recept................................... bez ograniczeń, dla każdej wizyty

 • Liczba dokumentów medycznych...... bez ograniczeń, dla każdej wizyty

 • Liczba użytkowników programu......... wg umowy licencyjnej, technicznie bez ograniczeń

i wiele, wiele innych przydatnych funkcji - skontaktuj się z nami - zorganizujemy dla Ciebie prezentację systemu


Przykładowe okna programu

 

Edycja danych osobowych pacjenta.
Zakres danych tj. czy ma być edytowane pole Zawód, Miejsce pracy i inne
- ustawiane są w parametrach programu

okno ewidencji wizyt

podręczny harmonogram wprost w oknie wizyt

okno wizyt z panelem dla stomatologów

z poziomu okna wizyt możemy również wyświetlić widok wizyt dla poszczególnych gabinetów

Recepta, poza innymi cechami, ma również dodrukowywaną ilość opakowań słownie.

lekospis - możliwe efektywne filtrowanie i wyszukiwanie

Program pozwala również oglądać i edytować obrazy z dysku

Program umożliwia również tworzenie raportów

 
 

i wiele, wiele innych - skontaktuj się z nami - zorganizujemy dla Ciebie prezentację systemu


 

EDCOM - 54 www.edcom.com.pl