Strona Główna
Oferta
Firma
Certyfikaty
Kontakty
Linki
Nasi klienci
 
 
 
 

 

ZAMÓW U NAS SWÓJ CERTYFIKAT

 

CERTYFIKATY KWALIFIKOWANE

 

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny - na mocy obowiązującego prawa - podpisowi odręcznemu.

Certyfikaty kwalifikowane służą m.in. do:

 • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)

 • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)

 • wystawiania e-faktur

 • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych

 • sporządzania dokumentacji medycznej

 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)

 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu

 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

PODPIS ELEKTRONICZNY DLA KLIENTÓW ZUS

 

Od 21 lipca 2008 roku (Dz. U. nr 127, poz. 817) wszystkie podmioty zatrudniające powyżej 5 osób zobligowane są do rozliczania się z ZUS-em za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. Płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe za pomocą programu Płatnik muszą opatrzyć te dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego wymaga użycia certyfikatu kwalifikowanego.

Program Płatnik w aktualnej wersji 8.01.001 wykorzystywany do podpisywania deklaracji ZUS obsługuje certyfikaty kwalifikowane wydawane przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert.

Cencert oferuje dwa rodzaje czytników kart kryptograficznych do wyboru:

 

 • PC Twin USB (zestaw standard) - ergonomiczny i kompaktowy czytnik kart elektronicznych stykowych, posiadający nowoczesny wygląd i konstrukcję. Podłączanie i użytkowanie czytników jest bardzo proste i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej

 • USB Shell Token (zestaw token) - bardzo lekki i niewielki czytnik kart elektronicznych stykowych formatu karty SIM. Przeznaczony dla osób mobilnych, korzystających z laptopów lub z kilku komputerów stacjonarnych, chcących uniknąć konieczności noszenia ze sobą czytnika kart elektronicznych wyposażonego w kabelek połączeniowy. Czytnik USB Shell Token jest podłączany bezpośrednio do portu USB stacji komputerowej i nie wymaga żadnych kabelków połączeniowych.

ZAMÓW U NAS SWÓJ CERTYFIKAT

 

Na potrzeby obsługi programu Płatnik oferujemy zestawy:
 

 

MINIMUM FORMALNOŚCI

Czas potrzebny do uzyskania certyfikatu może byś skrócony do nawet 10 minut.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY

 

Certyfikat "uniwersalny",
zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta

1.Ważny dowód osobisty lub paszport.
2.Oryginał dokumentu nadania numeru NIP - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

 

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz
dodatkowo dane firmy/instytucji

 

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu "uniwersalnego", trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

 

 1. Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji

 2. Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje "we własnym imieniu", "jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", "w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", czy "jako organ władzy publicznej"), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.

 3. Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem - pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.

 

 

 

więcej informacji

 

bezpośrednio
w Salonie Komputerowym EDCOM lub pod
nr tel. 25 787 36 89