programy dla rolników

Polskie oprogramowanie komputerowe dla rolników

 

 
 

Programy dla rolnictwa

AgroAsystent

Zootechnik Bydło

AgroPomiar GPS

 

 

AgroAsystent, Zootechnik Bydło, AgroPomiarGPS to polskie programy komputerowe dla rolnictwa.

Dzięki specjalistycznym programom łatwiej zarządzać informacjami o gospodarstwie rolnym niezależnie od jego profilu produkcji i areału dzięki czemu bez problemu prowadzić gospodarkę magazynową, analizę i kontrolę kosztów, a także planowanie działań w gospodarstwie.   Wnioski o dopłaty bezpośrednie z ARMiR zostaną wygenerowane szybko i bezproblemowo na podstawie danych wcześniej wprowadzonych do programu AgroAsystent.

Równie łatwo i szybko sporządzimy zestawienia użycia środków ochrony roślin wraz z ich zestawienia użycia nawozów, materiału siewnego, pracy ludzi i maszyn, zaś moduł magazynowy pozwoli w sposób łatwy i przejrzysty śledzić rzeczywiste stany zasobów gospodarstwa.

Program AgroAsystent umożliwia wystawianie faktur VAT za produkty i usługi.

Główne zalety programu Zootechnik Bydło przypominanie o zadaniach do wykonania z wydrukiem harmonogramu,  prowadzenie księgi bydła, wydruk dokumentów hodowlanych wymaganych przez ARiMR, rejestracja pomiarów mleka i wagi, stanów zdrowotnych stada. program sporządzić raporty.

AgroPomiarGPS to oprogramowanie dedykowane do urządzeń Pocket PC (PDA) z systemem Ms Windows oraz odbiornikiem GPS pozwalające w łatwy sposób wykonać pomiary powierzchni pól, działek ewidencyjnych, upraw i gruntów, użytków, nieużytków i ścieżek oraz automatyczne obliczanie powierzchni całkowitej, użytkowej, dodawanie podkładów SHP z działkami ewidencyjnymi.
Przeznaczony na komputery PC dodatek  AgroPomiar GPS Edytor pomiarów pozwala na wygodną edycje dokonanych pomiarów i drukowanie mapek.

 

 

 

www.edcom.com.pl